2022-05-28

Gdzie zgłosić remont mieszkania?

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie prace remontowe powinniśmy zgłosić.

Remont to czynność, która pozwala na odświeżenie wyglądu mieszkania w przypadku lokali już wcześniej użytkowanych lub nadanie ostatecznego szlifu nowemu lokum. Warto jednak pamiętać, że prace te - w niektórych przypadkach - trzeba zgłosić odpowiednim organom. W jakich sytuacjach jest to czynność niezbędna?

Zgłoszenie remontu mieszkania - czy jest konieczne?

Kwestią, o której bardzo wiele osób zapomina, jest to, że pewne rodzaje remontów trzeba koniecznie zgłaszać, a niekiedy - nawet uzyskiwać pozwolenie na ich przeprowadzenie. Oczywiście, nie chodzi tu o takie kwestie jak np. pomalowanie ścian, jednak wiele rodzajów prac remontowych wymaga zgłoszenia.

Co do zasady zgodnie z obecnie obowiązującymi normami prawa przyjmuje się, że bez jakiejkolwiek zgody czy zgłaszania możliwe jest przeprowadzenie prac polegających na bieżącej konserwacji lokalu. To oznacza, że nie mamy obowiązku zgłaszania np. wymiany podłogi czy płytek w łazience, jednak niektóre rodzaje prac, często nawet te, które nie wydają się być oczywiste - wymagają zgłoszenia. Warto mieć przy tym na względzie, że samowolka w zakresie budowy może nieść za sobą poważne konsekwencje i prowadzić np. do nałożenia kar.

Jakie prace remontowe wymagają zgody lub zgłoszenia?

Skoro wiemy już, że to nie do końca tak, że we własnym mieszkaniu możemy robić co nam się żywnie podoba - teraz ustalmy, jakie rodzaje prac trzeba bezwzględnie zgłosić, a na jakie uzyskać pozwolenie. Dokładna definicja prac budowlanych jest zawarta w prawie budowlanym, jednak w uproszczeniu można przyjąć, że wszelkie prace ingerujące w część wspólną budynku (a zatem np. montaż rolet zewnętrznych) wymaga co najmniej powiadomienia odpowiednich organów, a dalej idące adaptacje wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego.

Co ważne, tego rodzaju prace trzeba także zgłaszać do zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, bowiem ich przeprowadzenie może wymagać także zgody wspomnianych organów. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej decyzja jest podejmowana w formie uchwały podejmowanej przez zgromadzenie mieszkańców, jednak jeśli chodzi o spółdzielnię - decyzja jest uzależniona od opinii zarządu. To daje dość dużą swobodę temu organowi, co niekiedy może oznaczać, że uzyskanie zgody będzie trudne m.in. z uwagi na indywidualne opinie członków zarządu.

Brak zgłoszenia lub uzyskanej zgody - konsekwencje

Przed rozpoczęciem remontu warto dokładnie zapoznać się nie tylko z prawem krajowym, ale również wewnętrznymi regulaminami i uchwałami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki temu można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób zgłosić chęć dokonania remontu. Należy pamiętać, że zaniedbanie tej czynności może sprawić, że remont zostanie uznany za samowolę budowlaną, co doprowadzi do zainteresowania się kwestią inspektoratu budowlanego. W najgorszym wypadku może wręcz okazać się, że na właściciela mieszkania nałożona zostanie kara! W związku z tym warto skorzystać z pomocy wsparcia fachowców z odbioryremontow.pl. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pomogą oni nie tylko zakwalifikować w odpowiedni sposób prace remontowe, ale również wyjaśnią, w jaki sposób dokonać zgłoszenia czy uzyskać pozwolenie budowlane.

Dobre stosunki sąsiedzkie

Choć trudno w tym przypadku mówić o jakimkolwiek obowiązku, planując remont - warto poinformować o nim także sąsiadów. Dobrze jest zacząć, przeprowadzając sprawdzenie ekipy remontowej, dowiadując się m.in. w jakich godzinach najczęściej pracują, kiedy planują wykonywać uciążliwe, hałaśliwe zadania - i umieścić informację o tym w widocznym miejscu. To pozwoli sąsiadom przygotować się na nadchodzące tygodnie i podejść ze zdecydowanie większym zrozumieniem do ewentualnego hałasu dochodzącego z mieszkania.

Zgłoszenie remontu mieszkania to bardzo istotna czynność, której nie wolno zaniedbywać. Równie duże znaczenie ma również dobrze przeprowadzony odbiór remontu mieszkania: dzięki niemu ewentualne prace naprawcze zostaną przeprowadzone szybciej, za co sąsiedzi z pewnością będą nam wdzięczni!

Oceń artykuł:

Gdzie zgłosić remont mieszkania | 886 070 650
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Napisane przez

Jakub Buzko

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zostaw numer!