2022-05-27

Remont bez umowy pisemnej

W poniższym artykule wyjaśniamy, czy warto podejmować się remontu mieszkania bez umowy.

Przeprowadzenie remontu w domu jest czynnością, którą zazwyczaj zlecamy podmiotom trzecim. Niektórzy co prawda podejmują się wykonywania niektórych czynności samodzielnie, jednak w zdecydowanej większości przypadków liczymy na wsparcie fachowca. Dziś opowiemy o sytuacji, gdy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą nie doszło do podpisania umowy.

Czy możliwe jest przeprowadzenie remontu bez umowy?

Zdarza się, że w ferworze przygotowań do remontu i samych prac remontowych zapraszamy do domu ekipę remontową, ale z różnych względów - np. roztargnienia - zapominamy o podpisaniu umowy zlecającej przeprowadzenie prac remontowych. Podczas gdy zalecamy stworzenie umowy, w której zawrzemy najistotniejsze informacje dotyczące remontu, jej brak wcale nie oznacza, że ekipa remontowa jest zupełnie bezkarna!

Istnieje również coś takiego jak umowa ustna, którą zawieramy ze zleceniobiorcą właśnie na podstawie ustnej umowy przeprowadzenia remontu. Podczas gdy forma pisemna daje większą pewność (przede wszystkim dlatego, że mamy wszystko na papierze) - umowa ustna także stanowi zobowiązanie dla podmiotu, który podjął się przeprowadzenia remontu. Zachęcamy do tego, by przeprowadzić sprawdzenie ekipy remontowej - tak, by w nawet w przypadku braku umowy pisemnej zminimalizować ryzyko, że remont zostanie przeprowadzony w sposób nieprawidłowy.

Co z ewentualnymi fuszerkami?

Niestety, nawet gruntowne sprawdzenie ekipy remontowej, które można przeprowadzić m.in. ze wsparciem fachowców ze strony odbioryremontow.pl, nie daje gwarancji, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone w sposób prawidłowy. Nawet najlepszym ekipom zdarza się popełnić mniejszy lub większy błąd, który prowadzi do braku funkcjonalności lub po prostu obniżenia estetyki pomieszczenia.

Także w przypadku braku umowy pisemnej możliwe jest dochodzenie swoich praw i prośba o naniesienie poprawek. Choć, jak już wyjaśniliśmy, przeprowadzenie remontu bez umowy pisemnej jest możliwe, zachęcamy do eliminowania zagrożeń pojawiających się w przypadku tego rodzaju rozwiązania i podpisywania umów, które zawierają wyraźne zapisy o karach, terminach i innych, istotnych z punktu widzenia zleceniodawcy kwestiach.

Dowody są istotne

Załóżmy, że "mleko się rozlało" i nie podpisaliśmy umowy z ekipą remontową, a teraz okazuje się, że nie wszystko wygląda tak, jak powinno. W takiej sytuacji również możemy się bronić, choć - niestety - w niektórych przypadkach konieczne może okazać się wejście na drogę sądową, jeśli ekipa odmawia przeprowadzenia napraw na podstawie umowy ustnej.

W takiej sytuacji warto podjąć kilka kroków: przede wszystkim, sprawdzić wszelkie wykonane prace, najlepiej przy wsparciu specjalisty, który będzie w stanie zdecydowanie dokładniej określić, co poszło nie tak. Dodatkowo, warto odpowiednio udokumentować nieprawidłowości, wykonując szereg zdjęć pod różnymi kątami, w różnych odległościach, a także - jeśli to możliwe - przy różnym oświetleniu. Dla zapewnienia sobie jeszcze lepszych dowodów, można wykonać te same zdjęcia przy użyciu kilku urządzeń.

Roszczenia związane z nieprawidłowo przeprowadzonym remontem

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonych pracach możemy dochodzić swoich praw, wybierając jedną z dwóch opcji: żądanie naniesienia poprawek na koszt zleceniobiorcy lub zwrotu środków wpłaconych na poczet umowy. Aby roszczenie takie było udokumentowane, należy skierować je do zleceniobiorcy pisemnie: w formie elektronicznej lub, jeśli znamy adres, papierowej. Może się zdarzyć, że zleceniobiorca zdecyduje się zignorować żądanie, a w takiej sytuacji konieczne jest wystąpienie na drogę sądową i dochodzenie swoich praw na gruncie kodeksu cywilnego.

Odbiór remontu mieszkania jest bardzo istotną częścią całych prac remontowych. To właśnie na tym etapie można dostrzec pewne nieprawidłowości lub niedociągnięcia i zwrócić na nie uwagę podmiotowi przeprowadzającemu remont.

Aby mieć pewność, że wszelkie czynności, które zostały przeprowadzone nieprawidłowo będą dostrzeżone - warto zlecić odbiór remontu fachowcom.

Oceń artykuł:

Remont bez umowy pisemnej | 886 070 650
Średnia 5/5 na podstawie 11 opinii.

Napisane przez

Jakub Buzko

Chcesz sprawdzić firmę remontową?

Zostaw numer!